GLOBALNET Makaleler

IaaS (Infrastructure as a Service )Hizmet Olarak Alt Yapı Nedir?

Hizmet Olarak Alt Yapı Nedir?

“IaaS” olarak anılan Hizmet Olarak Altyapı (Infrastructure as a Service) tüketicilere talep üzerine, internet üzerinden ve ödemeli olarak temel bilgi işlem, ağ ve depolama kaynaklarını sağlayan bir bulut bilişimi biçimidir. IaaS (Infrastructure as a Service), tüketicilere bulutta uygulamaları ve iş yüklerini çalıştırmak için gereken temel yapı taşlarını sağlayan bir dizi fiziksel ve sanallaştırılmış kaynaktan oluşur. Bugün, IaaS en yaygın olarak geliştirme ve test ortamları, müşteriye yönelik web siteleri ve web uygulamaları, veri depolama, analitik ve veri ambarı iş yükleri ve özellikle şirket içi iş yükleri için yedekleme ve kurtarma için kullanılmaktadır.

IaaS, son kullanıcıların kaynakları gerektiği gibi ölçeklendirmesine ve küçültmesine olanak tanıyarak, özellikle “ani yüksek” iş yükleri söz konusu olduğunda, yüksek, peşin sermaye harcamaları veya gereksiz “sahip olunan” altyapı ihtiyacını azaltır.

  • Fiziksel veri merkezleri: IaaS sağlayıcıları, üstlerinde çeşitli soyutlama katmanlarına güç sağlamak için gereken fiziksel makineleri içeren ve web üzerinden son kullanıcılara sunulan büyük veri merkezlerini, genellikle dünya çapında yöneteceklerdir. Çoğu IaaS modelinde, son kullanıcılar fiziksel altyapı ile doğrudan etkileşime girmez, ancak onlara bir hizmet olarak sunulur.
  • Hesaplama: IaaS genellikle sanallaştırılmış hesaplama kaynakları olarak anlaşılır, bu nedenle IaaS hesaplamasını sanal makine olarak tanımlayacağız. Sağlayıcılar, hipervizörleri yönetir ve son kullanıcılar, istenen miktarda bilgi işlem ve bellek (ve bazen depolama) ile programlı olarak sanal “örnekler” sağlayabilir. Bulut bilişim ayrıca, bulutu en başta arzu edilir kılan ölçek ve performans özelliklerini sağlayan otomatik ölçeklendirme ve yük dengeleme gibi destekleyici hizmetlerle birlikte gelir.
  • Ağ: Ağ bulut içinde yönlendiriciler ve anahtarlar gibi geleneksel ağ donanım, tipik API’ler  (Application Programming İnterface) sayesinde, programlı hazır bulunduğu Ağ Tanımlı Yazılımın şeklidir.

Depolama: Üç ana bulut depolama türü, blok depolama, dosya depolama ve nesne depolamadır . Blok ve dosya depolama, geleneksel veri merkezlerinde yaygındır ancak genellikle bulutun ölçek, performans ve dağıtılmış özellikleri ile mücadele edebilir

Bulut sunucuların bulunduğu fiziksel sunucu donanımları arıza durumlarına karşı yedeklidir. Bulut sunucu hizmeti cluster (küme) altyapısında kurgulandığı için herhangi bir problem olması durumunda, hizmet alımı diğer yedekli sunucudan devam etmektedir. Alınan hizmet kesintisiz olarak çalışmasına devam eder.

Bu konularda bilgi almak isterseniz GLOBALNET (link:https://globalnet.com.tr) ‘e ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu